Jan

27

2017
“Luvi Uygarlığı” kitabı hakkındaki gazetelerde yayınlanan yazılar ve uzman görüşleri konusunda Eberhard Zangger’le bir röportaj

“Luvi Uygarlığı” kitabı hakkındaki gazetelerde yayınlanan yazılar ve uzman görüşleri konusunda Eberhard Zangger’le bir röportaj

Son zamanlarda gazetelerde yayınlanan yazılar, gazetecilerin kitabınıza olumlu yaklaştığı, uzmanların ise ana tezlerinizi reddetmeye eğilimli olduğu izlenimini yaratmaktadır. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Gazeteciler kendilerine gönderdiğimiz kitabı okudular, konferansımın videosunu seyrettiler ve çoğu benimle uzun uzadıya konuştu. Medyanın şu ana kadar görüştüğü uzmanların kitabı okumak bir yana, ondan haberdar olduklarına dair en ufak bir emare görmedim. Bu araştırmacıların akademik özenleriyle ve titizlikleriyle gurur duyduklarını varsayıyorum. Ancak önyargılarını...

Read More


Nov

23

2016
„Die luwische Kultur“ isimli kitap Almanca olarak yayınlanmıştır

„Die luwische Kultur“ isimli kitap Almanca olarak yayınlanmıştır

„The Luwian Civilization“ isimli kitabın İngilizce olarak yayınından altı ay sonra, Almanca’sı da kullanıma sunulmuştur. Kitabın başlığı „Die luwische Kultur – Das fehlende Element in der Ägäischen Bronzezeit“ dır. Ege Yayınları tarafından yayınlanan kitap Eberhard Zangger tarafından yazılmıştır. 330 sayfadan oluşan ve içerisinde 158 renkli fotoğrafın yer aldığı kitap hemen temin edilebilir (ISBN 978-605-9680-21-9). Kitap websitesinin İngilizce versiyonundaki metnin hemen hemen tamamını ve resimlerin çoğunu...

Read More


Nov

22

2016
Kollokyum’daki sunumlar bilidiri olarak yayımlanacak

Kollokyum’daki sunumlar bilidiri olarak yayımlanacak

Luwian Studies Vakfı tarafından organize edilen ilk kolokyum da: „Luviler ile iligili ne biliyoruz – ve bu bilgilere nasıl sahip olduk?“ gibi konu başlıkları altında sunumlar yapılmıştır. Alice Mouton’nun (Paris) moderatörlüğü altında 3 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen kolokyum da, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen yirmi uzman birbirileri ile düşüncelerini paylaşma fırsatı bulmuşlardır. Annick Payne (Basel), Frederico Giusfredi (Verona), Ilya S. Yakubovich (Marburg) ve Massimiliano Marazzi (Neapel)...

Read More


Nov

21

2016
„Egeʼde Bronz Çağıʼnın Sonu“ isimli Poster hemen temin edilebilir

„Egeʼde Bronz Çağıʼnın Sonu“ isimli Poster hemen temin edilebilir

Sadece Avrupa topraklarında bulunan arkeolojik buluntu merkezlerini kapsayan Egeʼnin erken tarihi ile ilgili düşüncelerin, yapısal bir hataya dayandığı Luwian Studies çalışmalarının en temel tezlerinden biridir. Bu konuda, şimdiye kadar savunulan tez ile Luwian Studies tarafından ortaya atılan yeni modelin arasındaki farkı gösteren bir poster hazırlanmıştır. Posterin İngilizce’si ve Türkçe’si buradan pdf olarak indirilebilir. A3 formatında olan poster için renkli bir yazıcı gereklidir. Biz bunu bir...

Read More


Jun

13

2016
????????????????????????????????????

3 Kasım 2016 tarihinde Zürih’te Luwian Studies Kolokyumu

Luwian Studies Vakfı tarafından organize edilen ve 3 Kasım 2016 tarihinde Zürih eski şehir merkezinde bulunan „Zentrum Karl der Grosse“’de gerçekleştirilecek kolokyumun konusu, Luvi dili ve yazısı olacaktır. Erken Hint-Avrupa dilleri konusunda uzmanlaşmış bilim adamlarından bir bölümü kolokyumda hazır bulunacaklarını bildirmişlerdir. Annick Payne (Basel), Frederico Giusfredi (Verona) ve Ilya S. Yakubovich (Marburg) tarafından yapılacak sunumlarda, Luvi dilinin Hint-Avrupa dilleri içerisindeki kaynak konumu ve araştırılma tarihi...

Read More


May

14

2016
Uluslararası Medya’dan Luwian Studies Çalışmalarına Büyük İlgi

Uluslararası Medya’dan Luwian Studies Çalışmalarına Büyük İlgi

Luwian Studies websitesinin İngilizce ve Almanca faaliyete geçmesinden sonra uluslararası medyadan büyük ilgi: New Scientist, NZZ, Die Zeit, Popular Archaeology, Daily Mail, Red Orbit, Huffington Post ve Yunanistan’dan TO BHMA ege prehistoryasının yeniden canlandırılmasını konu edinen çalışmalar ile ilgili tamamıyla destekleme amaçlı yayınlar yaptılar. New Scientist bu konu ile ilgili yayına koyduğu bir video on saat içerisinde 100 000 den fazla kişi tarafından izlendi. Basında...

Read More


May

11

2016
“The Luwian Civilization” isimli kitap yayımlandı

“The Luwian Civilization” isimli kitap yayımlandı

Luwian Studies Vakfı bugün hem websitesinin İngilizce ve Almanca faaliyete geçdiğini hemde “The Luwian Civilization – The Missing Link in the Aegean Bronze Age” adlı kitabın yayımlandığını bildirir. Kitap websitesinin İngilizce versiyonundaki metnin hemen hemen tamamını ve resimlerin çoğunu içinde bulundurmaktadır. Batı Anadoluʼnun Orta ve Geç Bronzçağı ile ilgilenenler şimdi konuları online yada kitap halinde okuma seçeneğine sahiptirler. Kitap Dr. Eberhard Zangger tarafından yazılmış ve...

Read More


May

11

2016
Luwian Studies Websitesi artık İnglizce ve Almanca

Luwian Studies Websitesi artık İnglizce ve Almanca

Luwian Studies websitesinin Türkçe olarak faaliyete geçmesinden bir yıl sonra, şimdi bütün website İngilizce ve Almanca olarakta kullanıma sunulmuştur. Luwian Studies gelecekteki araştırmalara faydalı olacak materyale kolayca ulaşmayı sağlama ilkesinden yola çıkarak, Batı Anadoluʼdaki 340ʼtan fazla Orta ve Geç Bronzçağı yerleşimi ile ilgili veritabanını online olarak kullanıma sunmuştur. Kullanıcılar burada yerleşimler ile ilgili koordinatları, yerleşme dönemlerini, bunlar ile ilgili başvurulan kaynakları, bütün bir bibliografyayı, buluntu...

Read More


May

07

2016
Aksaray, Kırşehir Ahi Evran ve Ankara Gazi Üniversiteleriʼnde Luviler ile ilgili Sunumlar

Aksaray, Kırşehir Ahi Evran ve Ankara Gazi Üniversiteleriʼnde Luviler ile ilgili Sunumlar

Aksaray, Kırşehir Ahi Evran ve Ankara Gazi Üniversiteleriʼnde 4 ile 6 Mayıs tarihleri arasında Luvi Uygarlığı çalışmaları ile ilgili bir dizi sunum yapılmıştır. Dr. Eberhard Zangger bu sunumlarda özellikle Luwian Studies tarafından karakterize edilen metodlara vurgu yapmıştır: Birincisi, bilimsel metodolojiyi uygulama; ikincisi, her türlü bilimsel düşünceye karşı önyargısız yaklaşım tarzı; üçüncüsü, bilimsel materyale kolayca ulaş(tır)mayı sağlama, ve dördüncüsü, görsel bilgilendirici illüstrasyonlardan yararlanma.


May

05

2016
Prof. Dr. Christian Marek Luwian Studies ekibini ziyaret etti

Prof. Dr. Christian Marek Luwian Studies ekibini ziyaret etti

Tarihçi, Epigraf ve Antik Anadolu tarihi konusunda en önemli başvuru kitaplarından biri olan Geschichte Kleinasiens in der Antike isimli kitabın yazarı Prof. Dr. Christian Marek, Luwian Studies ekibini ziyaret ederek buradaki çalışmalar ile ilgili düşüncelerini dile getirdi: “Sayın Zangger ve ekibini Zürihʼte, Luwian Studies bürosunda ziyaret etmek beni çok etkiledi. Bilimsel yöntemlerin kilit rol oynadığı Luwian Studies araştırmalarında, Anadolu’nun Orta ve Geç Tunç Çağı ile...

Read MorePage 1 of 3123