Videolar

Luviler: Kayıp Bir Uygarlık Yeniden Canlanıyor

Nobel ödüllü Prof. Dr. Manfred Eigen’in girişimi ile 50 yıldan uzun bir süredir, dünyanın dört bir yerinde kendi alanlarında başarılı olmuş bilim adamları fikir alış verişinde bulunmak amacı ile İsviçre’nin Klosters isimli kasabasında bir araya gelirler.

Geçen süre içerisinde 40 Nobel ödüllü bilim adamı kış seminerlerinde sunum yapmıştır. Bu videoda Luwian Studies vakfı başkanı Dr. Eberhard Zangger’in 18 Ocak 2015’te, kış seminerlerinin 50.’sinde verdiği sunum görülmektedir. Bu sunum, Dr. Zangger’in Kış Semineri’nde konuşmacı olarak verdiği sekizinci sunumdur.

Guido de Columnis – The Trojan War

Guido de Columnis Historia destructionis Troiae (Troia’nın Yıkımının Tarihi) adlı eseri 1287 yılında yazmıştır.

Luwian Studies vakfı başkanı Dr. Eberhard Zangger tarafından sunulmuştur.

Bronz Çağı’nın Sonu

MÖ 1200 civarında Doğu Akdeniz ülkeleri kültürel açıdan büyük bir çöküş sürecine girdi: Geç Bronz Çağı aniden son buldu. Müthiş bir güce sahip olmuş krallıklar tamamıyla ortadan kalktı. Bundan sonra birkaç yüzyıl boyunca tarım, insanların tek geçim kaynağı haline geldi. Bunlar tarihte önemli bir rol oynayan değişimlerdir. Bu değişimleri açıklamak, Akdeniz arkeolojisinin karşı karşıya kaldığı en zorlu işlerden birini oluşturur.
Luwian Studies Vakfı bu videoda o dönemde neler olmuş olabileceği konusunda kapsamlı ve mantıklı bir senaryo sunmaktadır.