Kollokyum’daki sunumlar bilidiri olarak yayımlanacak

Kollokyum’daki sunumlar bilidiri olarak yayımlanacak
22 Nov 2016

Luwian Studies Vakfı tarafından organize edilen ilk kolokyum da: „Luviler ile iligili ne biliyoruz – ve bu bilgilere nasıl sahip olduk?“ gibi konu başlıkları altında sunumlar yapılmıştır. Alice Mouton’nun (Paris) moderatörlüğü altında 3 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen kolokyum da, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen yirmi uzman birbirileri ile düşüncelerini paylaşma fırsatı bulmuşlardır. Annick Payne (Basel), Frederico Giusfredi (Verona), Ilya S. Yakubovich (Marburg) ve Massimiliano Marazzi (Neapel) tarafından yapılan sunumları her seferinde ardından gelen geniş tartışmalar takip etti. Bu tartışmalar da, bilim adamları tarafından savunulan düşüncelerin ortak yönlerini ve farklılıklarını görmek mümkün olmuştur. Hem sunum yapan bilim adamlarının hemde organize eden Luwian Studies Vakfı’nın ortak düşüncesi, kolokyumda sunulan bildirilerin bir an önce yayınlanmasıdır – ve bu konuda hazırlıklara başlanmışdır.